GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri
13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mardan Palace Hotel Kundu Antalya’ da gerçekleştirilecektir.

Önemli Tarihler
Erken kayıt için son tarih: 27 Ocak 2017
Bildiri Özeti Gönderme Son tarih: 28 Nisan 2017

Bildiri gönderimi
Bildiriler sadece www.acil2017.com adresinden online olarak kabul edilecektir.

Konaklama
Mardan Palace Hotel Kundu, Antalya’dır.

Kongre Dili
Kongre dili Türkçedir.

Yaka Kartı
Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

Katılım Sertifikası
Tüm katılımcılara sertifikaları 21 Mayıs 2017 tarihlerinde dağıtılacaktır.

Davet Mektubu
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. (Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir)

Kredilendirme
Toplantı Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

TOPLANTI PROGRAMI

17 Mayıs 2017 Stant Kurulumu
18 Mayıs 2017 Girişler /Açılış / Bilimsel Program
19 Mayıs 2017 Bilimsel Program
20 Mayıs 2017 Bilimsel Program
21 Mayıs 2017 Bilimsel Program / Otelden Ayrılış

ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ
Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentası olarak belirlemiştir.  Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz. aciltip@genx.com.tr