ANA KONULAR

Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncellemeler
Klinik Toksikoloji ve Önlenebilir Ölümler
Acil Serviste Yeni Görüntüleme Yöntemleri
Akut Koroner Sendromlarda Güncel Yaklaşımlar
Acil Serviste Nörolojik Hastalıklar
Acil Tıp ve Telemedicine
Sepsis ve Yeni Tanımlamalar
Enfeksiyon Hastalıkları ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Acil Tıpta Biyomarkerler
Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi
Geriatrik Hasta Yönetimi
Sedasyon ve Analjezi
Çevresel Aciller
Acil Serviste Gözlem ve Kritik Bakım Üniteleri
Hastane Öncesi Acil Tıp Sistemleri, Ekipleri, Ekipmanları
Psikiyatrik Aciller
Afet Tıbbı ve KBRN
Antikoagülanlar ve Antitrombositer Ajanlarda Yeni Trendler
İnvaziv ve Noninvaziv Hava Yolu Yönetimi
Göçmen İlişkili Hastalıklar
Gebelik İlişkili Aciller
Cerrahi Aciller
Acil Tıp ve Bedel Etkinlik
Dünyada Acil Tıbbın Gelişimi
Acil Tıpta Liderlik
Acil Tıp ve Simülasyon
Pediatrik Aciller
Türkiyede Acil Tıbbın Dünü Bugünü ve Geleceği
Hastanelerde Acil Tıbbın Kliniklerle İlişkisi ve İletişim Kazaları
Acil Tıpta Sıvı Replasman Alışkanlıkları ve Sıvı/Kan Tedavileri
Yan Dal mı, Acil Tıpta mı?
Acil Tıpta Eksperimental Girişimler ve Yasal Sorumluluklar
Acilde Şiddet - Nereye Kadar?
Acilde Savunma Sporları
Acil Serviste Kriz Anında İletişim Becerileri ve Şiddetten Kaçınma Yolları